Faner från hela världen

Vi lagerhåller faner från världens alla hörn och har täta kontakter med fanerverken som väljer stockar med precision för att säkerställa en hög och jämn kvalitet. Det mesta av faneret besiktigar vi dessutom på plats innan vi tar hem det till våra lager i Vimmerby, Oslo och Åbo. Kvaliteten genomsyrar alla led i vår inköpskedja.
Vi vet vilka krav som ställs på ett fanerverk, vi har ju själva producerat faner i över 90 år. Att hitta rätt stock är den viktiga grunden i den fortsatta förädligen från stock till faner.

Våra leverantörer finns både i Europa och Nordamerika och genom dem kan vi tillhandahålla det mesta. Våra fanerkunder återfinns främst inom köks- och inredningsindustrin, men även i båt- och andra specialsnickerier.

Uppskattningsvis hittar du ett 60-tal olika träslag hos oss, alltifrån Ek och Björk till de lite mer exotiska träslagen som Zebrano och Wenge. Det mesta faneret i våra lager är knivskuret och finns i en rad olika kvaliteter.Behöver du hjälp med att hitta ett fanerfogeri som passar till ditt projekt kan vi bistå med hjälp genom vårt kontaktnät. I princip kan du välja ut det faner du vill hos oss och låta ett fogeri sammanfoga det åt dig.

Hos oss är inga uppgifter omöjliga att lösa. Vi är vana att samarbeta i stora projekt och många arkitekter använder oss som bollplank.